jakpomoci

Zlepšení situace dětí na půli cesty z dětských domovů a ústavů a zařazení těchto dětí do reálného života

Domy na půli cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

pravni-financni-poradenstvi         JJ54a61d_Snmek100

Úkolem je prostřednictvím poskytnutí ubytování a dalších služeb změnit nepříznivou životní situaci našich klientů do té míry, aby nebyli nadále závislí na pomoci společnosti, přebrali plnou zodpovědnost za své chování a byli schopni zařadit se do běžného života. Kromě ubytování patří mezi další služby poskytované zařízením nácvik sociálních dovedností klientů (vaření, péče o domácnost, hospodaření s příjmem, jednání s úřady atd.), poskytování sociálně-právního poradenství, a také zajišťování individuální psychoterapie prostřednictvím externího odborníka. Cílem je také snaha o zapojení klienta do pracovního procesu. Hlavním prostředkem k naplnění tohoto cíle je naučit klienta pracovním návykům formou tzv. pracovních terapií, což je simulace zaměstnání.

Záměrem našeho nadačního fondu je zlepšení podmínek těchto dětí a umožnit jim např. prostřednictvím sportu se začlenit do běžného společenského života.