jakpomoci

Zlepšení vzdělávání mládeže a dětí ve školství

 

Ideálem je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Chceme podpořit větší variabilitu a individualizaci výuky. V rámci zlepšení vzdělávání chceme rovněž vytvořit interaktivní výukové materiály, které budou vycházet ze školního vzdělávacího programu a potřeb škol.

Kromě jazykových znalostí a dovedností podporujeme i poznání práce v různých výzkumných a vědeckých oblastech.

Činnosti, na které se fond zaměřuje

  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních technologií.
  • Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast cizích jazyků.
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků.
  • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji vědeckého rozvoje.
  • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity vědeckého rozvoje.
  • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje sportovního využití žáků.
  • Inovace a zkvalitnění výuky ve sportovní oblasti.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji sportovního talentu.

 

digitalni-technologie-ve-vyuce                    32-0

 

Účelem je přispět k rozvoji kvality systému vzdělávání a rovnoprávnému přístupu dětí k odpovídající vzdělání. Naším plánem je seskupování dětí a mládeže ze všech zemí a podpora rozvoje cizích jazyků mezi sebou.