jakpomoci

Rozvoj a vývoj talentovaných dětí v oblasti sportu a vědy

 
Výkony vrcholových sportovců se dostávají na samotnou hranici možností lidského organismu. Je tedy nutné a nezbytné poznat a pochopit jednotlivé fáze této činnosti. To znamená umět objektivně  zaznamenat míru namáhání jednotlivých částí lidského organismu na základě objektivně naměřených hodnot a parametrů, zpětně vypočítat, namodelovat a v praxi aplikovat tyto výsledky  s cílem, aby vrcholových výkonů bylo dosaženo s minimálním nebezpečím  poškození některých částí těla sportovce, nebo dokonce ohrozit jeho zdraví.
Cílem je dosažení maximálních sportovních výkonů s minimálním rizikem poškození zdraví sportovce.
Z toho důvodu jsme se spojili s několika výzkumnými pracovišti a problematiku rozdělili do několika částí.

A) Výzkumné centrum úpolových sportů.
Zaměření centra:

Oblast úrazů ve sportu s důrazem na prevenci.
Výzkum vlivu kondičních faktorů.
Výzkum v oblasti vyhledávání a rozvoje talentů.

Toto pracoviště se zaměří na systém diagnostiky změn okamžitých hodnot krevního tlaků v závislosti na síle úderu, pomocí  diagnostiky rázových vln v oběhovém systému. Dále diagnostikou napětí svalů a síly úderů na základě Crash testů.

B) Výzkumné centrum z oblasti biomedicínského inženýrství a mikroelektroniky.

Centrum bude participovat na projektu v oblasti výzkumu a vývoje technologií  a aplikací pro aktivní řízenou stimulaci s ohledem na  rozvoj svalové soustavy pro personalizované tréninkové programy výkonnostních sportovců, zejména s využitím technologie EMS.

C) Dále bude participovat na projektu v oblasti výzkumu a vývoje optických metod a zařízení pro analýzu statických stavů a dynamických stereotypů svalovo-kosterního pohybového aparátu výkonnostních sportovců určených pro personalizované tréninkové a regenerační programy výkonnostních sportovců.

Spolupráce odborníků z oblasti lékařství, bioinženýrství a mikroelektroniky vytváří odpovídající podmínky pro dosažení očekávaných výsledků pro mladé vrcholové sportovce s maximálním ohledem na jejich zdraví a bezpečí.

Oficiální start spolupráce je závislý na přidělení prostředků z dotačních fondů nebo grantů a to jak z ČR nebo EU.