jakpomoci

Revitalizace člověka a jeho duše

SUNRISE evropský nadační fond se spolupracujícími odborníky je zaměřen na celkové léčení energetického systému člověka a jeho aury na odstranění bloků, které nám brání žít šťastný a naplněný život. Zejména pak na celkovou revitalizaci těla i duše a rozvoj mimosmyslového vnímání. Touto cestou na sobě lze začít pracovat a uvěřit že se nám v životě povede dosáhnout našich cílů a přání.

To co projde smysly a propojí se s našimi emocemi má tendenci v člověku přetrvávat.
Člověk má v sobě mnoho různých emočních a myšlenkových záznamů, informací, které si často neuvědomuje nebo je nepřepracovává což blokuje jeho kvalitu života i výkonu. Naší cestou k harmonii a výkonnosti duše i těla je odstranění a uvolnění problematických bloků v naší hlavě i v našem těle.

Za každým moderním úspěšným sportovcem stojí kvalitní sportovní psycholog. Proto i my se zaměřujeme na rozvoj osobnosti sportovce. Sebelepší příprava může v okamžiku krajního sportovního i jiného výkonu být k ničemu, pokud sportovec nezvládne situaci psychicky.

stažený soubor        image

Psychologická příprava sportovci umožňuje dosahovat maximálních sportovních výkonů bez stresu a v maximální psychické pohodě. Revitalizace těla přináší schopnost maximálně se koncentrovat a odbourávat nezdravé stresové stavy. Věnujeme se individuální psychologii sportovce i psychologii sportovního týmu. Opíráme se o mnoho let praktických zkušeností reprezentačních, mezinárodních trenérů a vrcholových sportovců. Dnes moderní pojem “mental coaching” a tzv. NLP (neurolingvistické programování) je u profesionálně vedených týmů samozřejmostí. I my se těmito disciplínami zabýváme, studujeme je a ihned je aplikujeme v praxi.

Psychologie sportu je interdisciplinární věda, která čerpá poznatky z oblasti neuropsychologie, sociální psychologie a samozřejmě i z psychologie osobnosti. Aplikovaná psychologie sportu zahrnuje práci se sportovci, trenéry, týmy a rodiči.

Vrcholoví sportovci musí vědět, jak mají vnímat extrémní situace, do kterých se dostanou ve sportovním prostředí i mimo něj. Vteřina zaváhání znamená někdy všechno. Trenér musí být výborným psychologem a rodiče musí porozumět obrovskému psychickému tlaku, který na mladé sportovce čeká před velkými soutěžemi i při nich.
Náplní evropského nadačního fondu je:

  • prevence stresu a možnost naučit se zacházet se stresem,
  • základy meditativních a imaginativních technik jako cesta k duševnímu i fyzickému zdraví a jejich využití ve sportovním prostředí,
  • program pro skupiny, který prohloubí pozitivní vztahy mezi lidmi,
  • zpracování negativních pocitů a uvolnění mysli – ze sportovního i privátního prostředí,
  • etika v moderní společnosti,
  • relaxace pro tělo,
  • práce s mentálním myšlením,
  • podpora jedinečnosti osobnosti.

Náš evropský nadační fond vytváří podporu sportovcům nejen v přípravném období, ale i průběžně pomáháme sportovcům překonávat překážky, aby lépe dosáhli svého cíle.