jakpomoci

Sociální bydlení DIVÁKY

V obci Diváky nejsou v současné době k dispozici žádné sociální byty určené k dlouhodobému pronájmu zdravým lidem v produktivním věku. Především těmto je tak určen projekt sociálních bytů, aby zejména osoby opouštějící institucionální zařízení nebo mladé rodiny s dětmi, které se dostanou do tíživé finanční situace, mohli tyto problémy důstojně řešit. Přímo ve obci se nenachází žádná výrazná sociálně vyloučená lokalita, ale jedinců a rodin na pokraji sociálního vyloučení zaznamenává obec a její okolí čím dál více. Potenciálních zájemců o sociální byty je tak celá řada, ale dosud jim obec nemohla nabídnout adekvátní pomoc.

Zájemců a potenciálních zájemců přitom obec eviduje celou řadu a jejich počet se navíc postupně zvyšuje. Jde o celospolečenský problém, který má dopad zejména na rodiny s dětmi. Pokud jim rodiče nezajistí vhodné bydlení, vyrůstají děti v nevyhovujících podmínkách, případně mohou být rodičům odebrány a rodina se rozpadne. V obou případech je to pro děti silně negativní prožitek, který může značně ovlivnit jejich dospívání a celý budoucí život.

Cílem projektu je vybudovat v obci Diváky 8 nových sociálních bytů pro znevýhodněné občany. V rámci projektu bude zakoupen a rekonstruován objekt na adrese Diváky 2. Sociální byty budou konkrétně umístěny ve 2. a 3. np tohoto objektu, v 1. np bude umístěno technické zázemí objektu a bude zde působit i partnerský podnik sociálního začleňování Sunpeople s.r.o.

Celkem vznikne 8 bytových jednotek (5 x 2+kk, 3 x 1+kk), které budou všechny sloužit jako sociální byty. Díky tomu budou mít sociálně vyloučení obyvatelé nebo tímto vyloučením ohrožení obyvatelé obce Diváky a jejího okolí k dispozici cenově dostupné nájemní bydlení. Snahou žadatele je zajistit tyto byty především pro osoby opouštějící institucionální ubytování a osoby v bytové nouzi.