jakpomoci

Financování

 

Pravidla pro přidělování nadačních příspěvků

  • Nadační příspěvky mohou být poskytnuty jednotlivcům, fyzickým a právnickým osobám, občanským sdružením, spolkům, nadacím a nadačním fondům (příjemcům), jejichž činnost souvisí s činností, která v rozsahu účelu nadačního fondu může přispět k naplnění tohoto účelu, a to na základě žádosti těchto subjektů o nadační příspěvek, či na základě návrhu člena správní rady
  • Podmínky použití nadačních příspěvků stanoví správní rada v rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku.
  • Příjem žádostí probíhá celoročně. Vyhodnocení žádostí o udělení příspěvků probíhá vždy individuálně (nejpozději do 3 měsíců).
  • V případě konkrétního označení příjemce, oboru, situace či činnosti dárcem, je nadační fond povinen toto akceptovat v plné míře. Takto obdržený dar nelze použít jinak, než dle specifikace dárce. Přijímáme dary, které jsou v souladu s našimi morálními a etickými hodnotami a v souladu se zřizovací listinou a statutem nadačního fondu Sunrise.
  • Plnění podmínek stanovených pro poskytnutí nadačního příspěvku kontroluje zakladatel a/nebo revizor nadačního fondu.
  • Příjemce je povinen nadační příspěvek použít v souladu s účelem a podmínkami zakotvenými ve smlouvě mezi nadačním fondem a příjemcem, vždy však musí být v souladu s účelem nadačního fondu.
  • Na příspěvek není právní nárok.