jakpomoci

SK Břidličná (klub ASK CR z.s. Brno)

Název projektu: Příroda pod lupou

 

lupa

Žádost: 15000,- Kč

Variabilní symbol: 116

Přírodovědný kroužek bude fungovat 2 hodiny 2x týdně. Bude otevřen především přírodovědně nadaným žákům 3. – 9. třídy. V rámci schůzek bude kladen důraz na individuální potřeby žáků, ale i schopnost spolupráce na společném projektu. Zaměříme se na ekologickou etiku v duchu Udržitelného rozvoje.

Žáci budou podporování v badatelské činnosti, zapojí se do aktivit pořádaných PřF UP Olomouc – Věda je zábava, Mezinárodní noc pro netopýry, Noc vědců… Na interaktivních besedách se setkají s odborníky z různých oborů.

Budou mít možnost aktivně se zapojit do činnosti zoo koutku i praktické ochrany přírody – monitoring vybraných druhů živočichů, výzkum druhové diverzity vybraných lokalit, vyvěšování a výroba hnízdních úkrytů pro živočichy.

Sami se pokusí o popularizaci přírodopisu mezi mladšími spolužáky – odpolední aktivity – Zelený lísteček (soutěž pro děti MS), ale nezapomenou ani na „naše“ seniory – společné povídání o přírodě…

Cílem je: Podchytit zájem žáků o přírodu a dění kolem nás. Umožnit odborný rozvoj všem zájemcům.

Podpořit spolupráci žáků na společných badatelských a ochranářských projektech.