jakpomoci

Předání daru Natali Gotschimové

 

Finanční dar věnovalo nezávislé hnutí ARBOLET.CZ

Dne 9.4.2016 se konala kulturní akce pro děti v Opatovicích u Brna. Evropský nadační fond SUNRISE se aktivně zúčastnil. S velkou radostí předával dětem dárky a vytvářel pro ně a jejich rodiče zajímavý soutěžní program. Dárky se sportovní tématikou jako již tradičně věnovala společnost Decathlon, která pravidelně podporuje akce SUNRISE a velkoryse připravuje dárky dětem. Na tuto akci věnovala mnoho zajimavých věcných cen, největší radost však patřila výherci dětského horského kola.
Vyvrcholením programu celého odpoledne bylo předání finančního daru, který věnovala společnost Arbolet. Zajistila finanční prostředky pro děti z „příběhů“, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.nadacesunrise.cz. Jako první získala finanční podporu Natali GOTSCHIMOVÁ (11 let), která si za darované peníze uhradí letní soustředění ve florbalu. Ředitelka evropského nadačního fondu Monika Bajnoková a tým SUNRISE s velkým potešením předali peníze mamince nadějné sportovkyně a naplánovali společnou návštěvu na zmíněném soustředění v Jedovnicích u Brna.
“Věříme v úspěšnou spolupráci se společností Arbolet a chystáme další akce na podporu dětí z dětských domovů.”, uvedla ředitelka nadačního fondu.