jakpomoci

PŘEDÁNÍ DARU BOXERSKÉ REPREZENTACI ČR

Dne 28.10.2015 jsme předali šek na 10.000,- Kč trenérovi České boxerské reprezentace Pavlu Dudovi.
I přes velkou časovou tíseň se nám podařilo uspořádat několik veřejných sbírek a oslovit sponzory o finanční dar, kdy se nám podařily zajistit finanční prostředky. Na příští rok již máme z části zajištěné financování činnosti reprezentace, což považujeme za velký úspěch.