jakpomoci

Jsme velice rádi, že jsme již po několikáté dostali podporu z fondu Evropské unie a budeme otvírat novou školičku. Provoz školičky bude slavnostně zahájen dne 1.9.2017 s účastí pana Starosty Černovic Mgr. Pavla Blažíka.  

Tento projekt je určen na podporu rodičů, kterým pomáháme vytvořit lepší podmínky k umístění na trhu práce. Jsme si vědomy toho, že tento projekt je důležitý pro maminky samoživitelky, které potřebují nastoupit do pracovního procesu po mateřské dovolené, ale z důvodu přeplněných státních mateřských školek jim to situace nedovoluje. 

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v Brně a okolí.

Školička bude provozována v Brně – Černovicích na ulici Kneslova 5, v 2.patře nad současnou školkou a jesličkami. Školka je pro 10 dětí ve věku od 2 let.

Více info na www.sunrise-kidsgroup.cz