jakpomoci

ODPOČET DARU Z DANÍ

 

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

podle §15 odst. 5 zákona o dani z příjmu

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Využijte on-line kalkulátor optimalizace daňové povinnosti.

 

Podmínky pro právnické osoby

podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.
SUNRISE evropský nadační fond  je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které nám poskytnete, jsou tedy využity v plné výši.
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Vaše další dotazy rádi zodpovíme osobně.
Ochotně Vám také vystavíme potvrzení daru pro daňové účely