jakpomoci
 dobromysl Dobromysl o,p,sVariabilní symbol: 118

Žádost: 15.000.-

Cílem naší žádosti je získat 15 000 Kč na chod sociálně terapeutické dílny (STD) a zajistit tak plynulý výrobní proces v STD. V současné době dochází do STD celkem 18 klientů ve věkovém rozmezí od 16 do 55 let. Jedná se o jedince s různými druhy zdravotního postižení. Naši klienti se v souladu s hlavním cílem této služby, jímž je osvojení si pracovních návyků, zabývající výrobou mýdel, bylinkových koupelových solí, svíček a keramiky.V současné době je naším hlavním zájmem zajistit plynulý výrobní chod dílny. Finanční částka, o níž Vás žádáme, by byla neprodleně použita k nákupu výrobního materiálu, konkrétně mýdlové hmoty a aromat nezbytně nutných k výrobě mýdel.Místem realizace tohoto projektu je tedy Sociálně terapeutická dílna fungující jako jedna ze sociálních služeb pod o.p.s. Dobromysl. Dle našich zkušeností by nám požadovaná částka pokryla náklady na uvedený materiál do konce roku 2016.