jakpomoci

   Děkujeme všem, kdo jste navštívili dnešní vystoupení mladých talentovaných umělců z Ruska.
Soubor laureátů a vítězů nejrůznějších soutěží patří ke sdružení v mezinárodním projektu Sofia-Rus, jehož autorkou a ředitelkou je paní Světlana Morozovová. Po dnešním vystoupení v Brně je čekají vystoupení v běloruském Minsku, německém Bobingenu, španělských městech Biutrago del Lozoya, Morata de Tajuña, Salou, Creixell a Madrid a na zpáteční cestě je čekají diváci v Berlíně.
“ Za možnost vystoupení souboru v Brně by jsem ráda poděkovala společnosti Ortoflex, s.r.o., dále pak společnostem Art-Speed, s.r.o, ZK Visa Service, s.r.o. a nezávislému hnutí ARBOLET. Ráda bych poděkovala také Radnici městské části Brno-střed za zapůjčení tohoto krásného sálu a také přátelům organizátorů za pomoc a propagaci této akce.“ děkuje ředitelka SUNRISE Monika Bajnoková.
Hlavním cílem projektu Dny ruské kultury v evropských zemích je podpora mladých ruských talentovaných umělců a seznámení diváků v různých evropských zemích a městech s lidovými tradicemi a bohatou ruskou kulturou. Dalším neméně důležitou úlohou projektu je navázání kulturních vztahů s ruskojazyčnými krajany v cizích zemích. V rámci turné se uskuteční setkání s pracovníky v oblasti kultury, umění a vzdělání v navštívených evropských zemích. Podobné projekty umožňují rozšiřovat obzor diváků i samotných účinkujících a pomáhají lépe pochopit jiné národy.
Paní Morozova poděkovala paní ředitelce SUNRISE evropského nadačního fondu paní Monice Bajnokové a paní Martině Vašíkové za skvělou organizaci. Za zajištění finanční podpory děkujeme sponzorům, panu Josefu Fejsakovi, panu Davidu Sýkorovi a panu Pavlu Jonasovi.
Závěrem paní Světlana vyjádřila naději, že tento projekt bude pokračovat i v budoucnu a zúčastnila se slavnostního okamžiku, kdy paní ředitelka SUNRISE Monika Bajnoková předala finanční dar nadějnému umělci Milanovi Matoušovi Haničákovi. Milan se již od 5ti let věnuje baletu a jeho ambice jsou velké. I přes tíživou situaci jeho rodiny, jde stále dál za svým snem. Jeho píli ocenil ARBOLET a věnoval finanční dar 13 000,- Kč, který jsme Matoušovi dnes předali. Finanční příspěvek mladý umělec použije na úhradu potřeb spojených s uměleckou školou a nový úbor. Přejeme Matoušovi hodně štěstí a mnoho úspěchu ve škole i v životě. Ať se mu daří vše po čem touží a ať jsou jeho sny naplněné.