jakpomoci

Dary pro Azylový dům

Pomoc pro maminky v nepříznivých životních situacích.

 

S velkým potěšením jsme dnes 22.3.2016 podpořili obecně prospěšnou společnost Na počátku – pomoc těhotným ženám v nepříznivé životní situaci a jejich Azylový dům pro matky s dětmi. Děkujeme paní ředitelce Mgr. Ing. Evě Vondrákové a paní vedoucí Mgr. Evě Grünwaldové za vlídné přivítání a přejeme mnoho úspěchů ve smysluplné práci!
Veliké díky patří také Dr. Motor centrum a Monice Talašové, kteří se s námi na sbírce pro domov podíleli!