jakpomoci

BUSINESS MEETING

SUNRISE evropský nadační fond připravil pro setkání podnikatelů reprezentativní prostory V.I.P. Clubu restaurace Havana v Brně. Pod taktovkou podnikatelského klubu Smart Network se konala ve středu 19.10.2016 Business večeře. Stylové prostředí dodalo setkání komornější ráz, ideální pro komunikaci v přátelském duchu. Nádech luxusu a pocit výjimečnosti pro všechny přítomné zajistil profesionální servis a pestrý raut v režii personálu restaurace Havana a za úžasnou atmosféru samozřejmě děkujeme přítomným hostům – jmenovitě jsou to Ing. Gabriela Mrkvicová a Ing. Ivana Tobiášová, Petr Špetlík, MUDr. Michal Bumbálek a Zuzana Bumbálková, René Müller, Ing. Alena Cigánková, Bc. Petr Cigánek, Petr Bažík, Daniela Hanzlíková, Veronika Knirschová, Lukáš Dadej, Radomír Čech, David Langar a SUNRISE tem Manager Michal Adamčík, Marketing director Pavlína Kořínková, Medialni poradce&moderator Bc. Jiří Filip, Dis. a General director Monika Bajnoková.

Celým večerem provázel v roli účastníka, ale především moderátora pan Bc. Jiří Filip v sehraném tandemu s paní Ing. Gabrielou Mrkvicovou, majitelkou firmy Smart Network Business Center,s.r.o. Primárně BUSINESS MEETING splnil na výbornou roli networkingu, neboli propojení, kde poznáte případné nové partnery ze světa podnikání, máte příležitost utužovat vztahy, vyměňovat si zkušenosti a hledat možnosti, jak si navzájem pomoci. BUSINESS MEETING nabídl představení evropského nadačního fondu SUNRISE, zaměřujícího se především na pomoc dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Moderátor několikrát za večer vyzdvihl informaci, že cílem nadace SUNRISE je pomáhat konkrétním dětem plnit jejich sny. Hlavním cílem nadace je rozvíjení dětských talentů a jejich osobností. Paní Monika Bajnoková, generální ředitelka nadace SUNRISE se podělila o své zážitky, zkušenosti a možnosti podpory, způsobem tak lidským a od srdce, že nabízená kasička, jejíž výtěžek je určen na nákup vánočních dárků pro děti z dětského domova Mikulov, se brzy začala plnit štědrými příspěvky.

Přispějte i Vy, jakoukoli finanční částkou na podporu splnění snu konkrétního dítěte. Zapojte se s námi do Vánoční akce, kdy na stránkách www.nadacesunrise.cz bude zveřejněný seznam dárků, o které si napsali děti z dětského domova Mikulov. Vykouzlete úsměv na tvářích dětí, jejichž sny by bez Vaší pomoci zůstali nesplněné. Odvažte se být v letošním roce opravdovým Ježíškem.