jakpomoci

Sbližování etnických kultur a národností

 

Záměrem sbližování a poznání různých kultur je odstranění překážek mezi jednotlivými etnickými skupinami.

Cílem je rozšíření znalostí o různých národnostech v našem okolí a odstranění bariér mezi jednotlivými skupinami. Je málo příležitostí dozvědět se o skutečných pohnutkách, které přiměly naše spoluobčany z jiných zemí přistěhovat se do ČR, je dobré vědět, s čím se tu musí potýkat (i ve vztahu k jejich původní rodině a kulturnímu zázemí).

Zaměřujeme se na poznání života jiných etnik v jejich původní zemi a prostředí v porovnání po přestěhování do naší republiky. Snažíme se zvýšit způsobilost lidí chápat a respektovat odlišné kultury, tedy o maximálně možnou vzájemnou toleranci.

worlddaycul-diver                                děti-488x244

Cílem nadačního fondu je:

  • Sbližování a spolupráce mezi národy, kulturami, rasami
  • Pochopení a znalosti cizích kultur, etnik, světových náboženství
  • Příprava mládeže do života ve společné Evropě (globalizační aspekt)
  • Výchova k toleranci, respektu, otevřenosti a partnerskému soužití při kulturní rozmanitosti, která je chápána jako pozitivní hodnota a obohacení
  • Utváření přesvědčení o lidské svobodě, důstojnosti a rovnoprávnosti každého člověka bez rozdílu

 

multikulti              

 

Multikulturní výchova směřuje k poznání a porozumění rozmanitým kulturám – jejich uznávaným a ve vlastní kultuře očekávaným normám, modelům, vzorcům chování, životnímu stylu, hodnotám, zvyklostem, které jsou výrazem etnicity, náboženství nebo jiných tradic.

Na základě získaných poznatků, zkušeností a prožitků se vytvářejí dovednosti komunikovat, spolupracovat a pozitivně řešit nedorozumění, možné bariéry, oboustranné nejistoty nebo konflikty, které vznikají často právě z neznalosti či neporozumění.

Všechny děti bez rozdílu rasy, pohlaví a původu mají právo na zdraví a správnou výživu, vzdělání, ochranu před konflikty, týráním a vykořisťováním. Milionům dětí zejména v rozvojových zemích jsou však tato elementární práva dosud odepřena.