jakpomoci

Pomoc těžko zařaditelným jedincům do společnosti

 

Máme příležitost přežít společně, pokud využijeme svého potenciálu a naučíme i ty slabší být silnějšími. S naší pomocí se mohou naučit starat sami o sebe a spojení slov nebýt závislý, tak pro ně může znamenat slova, jako být užitečný. Jednou ze skupin lidí, kteří pro své omezené možnosti nemohou vést život podobný představám jiných, jsou lidé s mentálním handicapem. A v našem nadačním fondu se zaměřujeme na možnost vytvoření pracovních míst pro tuto skupinu postižených.

Zaměstnání jednotlivce s mentálním postižením je až poslední fází, předchází tomu dlouhodobý proces výchovy, učení se samostatnosti, schopnostem zvládat vlastní bydlení, domácnost, cestování dopravními prostředky, pochopení základních pravidel etikety, společenských norem atd. Služby podporovaného zaměstnávání, chráněných pracovišť či dílen a realizace tranzitních programů vytváří podmínky pro začlenění do pracovního procesu v určitém rozsahu i této skupině postižených. Existuje však řada faktorů (např. těžké postižení), které jejich pracovní umístění ztěžují nebo mohou i znemožnit.

314832      crop-463364-profimedia-0007331508

Právě tímto nalézáním pracovních příležitostí a prostředků, pro zaměstnávání lidí s mentální retardací, se zabývá naše organizace. Lidé s mentálním postižením tvoří specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými občany a představují mezi nimi jednu z nejpočetnějších skupin. Rozdíly v mentální úrovni jednotlivců s mentální retardací jsou větší než rozdíly mezi nepostiženou populací. Mezi osoby s mentálním postižením patří jak lidé s lehkou mentální retardací, z nichž mnozí dokončí školu, vyučí se učebnímu oboru a nezřídka si založí i vlastní rodinu, tak i lidé s hlubokým postižením, kteří jsou sotva schopni samostatného pohybu a jsou tudíž odkázáni na cizí pomoc. Ve střediscích pro zdravotně postižené vytváříme prostředí přizpůsobené jejich možnostem. Provozování chráněných bydlení, dílen, stacionářů, vytváření pracovních příležitostí pro handicapované spoluobčany, rehabilitační střediska s individuální a skupinovou sociální a zdravotní terapií.

 

V současné době se však stále častěji setkáváme také s jiným pohledem na tuto problematiku, a tím je snaha o integraci lidí s postižením. Integrace představuje postoj společnosti k handicapovaným občanům, který je neodmítá, neodstrkuje, ale naopak se snaží vytvářet optimální podmínky pro jejich začlenění do společenského života. Právě o to se snaží náš nadační fond.