jakpomoci

Podpora rodin s dětmi postižených válečným konfliktem

 

Evropský nadační fond poskytuje okamžitou pomoc lidem ve chvíli, kdy jsou postiženi válečným konfliktem. Cílem této pomoci je zabránit dalším ztrátám na životech a vrátit lidem důstojné životní podmínky. Zajistíme zdravotnickou péči, přístřeší, hygienické potřeby, oblečení a potraviny.

Naše rozvojová spolupráce dlouhodobě podporuje lidi žijící v chudobě tak, aby mohli převzít větší kontrolu nad svými životy. Naším cílem je zlepšit životní podmínky lidí podporou vzdělávání, zemědělství, zajištění obživy, kvalitní zdravotní péče či rozvoje infrastruktury.

Poskytujeme okamžitou pomoc v nouzi dětem a ženám v zemích a oblastech postižených válečným konfliktem. Zajišťujeme poradenské služby.

20106221538106795     3

Válečné konflikty ve světě s sebou nesou ohrožení základních práv dětí na zdraví, vzdělání a přežití. Naše podpora zahrnuje podporu materiální jako dodávky potravin a vody, zdravotní péči a pomoc při zajištění vzdělávání dětí. Dále významnou podporu v oblasti odborného poradenství. Poskytujeme útočiště, v případě akutní nouze po ztrátě střechy nad hlavou, zajištěním základní hygieny, nutné stravy, oblečení, se snahou o systematickou pomoc směřující k návratu do normálního života.

Naším cílem je předcházet a zmírňovat utrpení jedince a skupiny, chránit jeho zdraví a život, bez rozdílu národnostních, rasových, náboženských, etnických a politických náhledů.