jakpomoci

Nadace SUNRISE, pod vedením Moniky Bajnokové, ve spolupráci s ČSSD Černovice a panem starostou Mgr. Pavlem Blažíkem pořádali počítačový kurz pro seniory, který se konal v Sociálním domě na ulici Charbulova. O akci, nabitou novými informacemi a praktickými dovednostmi, byl velký zájem, proto nebylo překvapením, že kapacita se zcela naplnila. A aby obsah kurzu byl opravdu kvalitní, byli přizváni dva experti – Tomáš Drdla, webotvůrce a programátor aplikací a Lukáš Dadej, který je odborníkem na Facebook marketing.
Cílem celého kurzu bylo seznámení seniorů se světem internetu a zdokonalení se v IT technice. Účastníci v pokročilém věku si vyzkoušeli v praxi práci s počítačem, založili si a naučili se používat svoji emailovou schránku, vytvořili si osobní profil na Facebooku, spojili se se svými rodinnými příslušníky a přáteli a stali se členy různých zájmových skupin. Na webových stránkách se naučili vyhledávat vše, co mohou v běžném životě potřebovat, např. kontakty, rady, recepty, návody aj.
Výsledkem kurzu však nebylo jen získání nových praktických dovedností a odborných poznatků, ale také odbourání strachu z moderních technologií, který se často u seniorů objevuje, navázání nových přátelství a také příjemné posezení u připraveného občerstvení.
Účastníci kurzu neskrývali své nadšení z toho, že teď mohou být prostřednictvím internetu blíže své rodině a okolnímu světu a využívat nové dovednosti a informace ke zkvalitnění jejich života. My jsme samozřejmě rádi, a protože senioři projevili zájem o další kurzy, plánujeme v těchto akcích pokračovat i nadále.