jakpomoci

SUNRISE & DD Mikulov malují

Děti z dětského domova v Mikulově byly pro Heshama Malika velkým překvapením. S takovým nadšením jak děti malovaly obrázky se ještě nesetkal. Celé výtvarné odpoledne mělo štastnou amosféru, která je vidět na společném uměleckém díle světového výtvarníka a dětí z DD Mikulov.
Jejich společný obraz můžete vidět a také vydražit 8.9.2016 na venisáži s názvem budoucnost nekonečna, která se koná na brněnské hvězdárně. Výtěžek z této dobročiné akce budě věnován na pomoc dětem z dětských domovů, SOS vesniček a na pomoc hendicapovaným.

http://www.zpravodajmikulov.cz/aktuality/ostatni/4329-detsky-domov-mikulov-se-zapojil-do-projektu-organizovaneho-sunrise-evropskym-nadacnim-fondem