jakpomoci

Dětský den v Černovicích – ( 26.6.2016 )

Program Dětského dne společně s námi vytvářely děti z dětského domova v Tišnově a celá akce byla pod záštitou 1. náměstka hejtmana JMK pana Mgr. Marka Šlapala. Akce se konala za podpory pana starosty Mgr. Pavla Blažíka, který nás celým zábavným odpolednem provázel. Přítomnost pana starosty nás všechny velice potěšila.

Vydařené Černovice 26.6.2016 sportovní odpoledne si přišla užít i paní místostarostka Bc. Petra Quittová, která nás přišla podpořit se svojí rodinou. Ředitelka Monika Bajnoková společně s panem starostem již nyní připravili další skvělé akce pro děti.